Norges Bank

Pressemelding

Sårbarheten har økt, men bankene er bedre rustet til å tåle tap

– Norske banker har fått større kapitalbuffere, og likviditeten er bedret det siste året. Samtidig er det trekk ved norsk økonomi som gjør bankene sårbare, sier visesentralbanksjef Jon Nicolaisen i forbindelse med publiseringen av rapporten Finansiell stabilitet 2015.

Fallet i oljeprisen har svekket vekstutsiktene og økt usikkerheten om den videre utviklingen i norsk økonomi. Høy gjeld i husholdningene og fallhøyden i eiendomsprisene kan forsterke et tilbakeslag. Bankenes kortsiktige finansiering i valuta gjør dem sårbare for uro i finansmarkedene. Solide og likvide banker gjør samtidig norsk økonomi bedre i stand til å tåle et tilbakeslag og finansiell uro.

Kapitalkravene bankene står overfor, tar hensyn til bankenes tapsrisiko gjennom risikovekter beregnet på historiske tap. Finanskrisen viste at risikovektene kan bli for lave i gode tider. Det er derfor behov for en sikkerhetsmekanisme. I dag setter overgangsregelen et gulv for hvor lave risikovektene kan bli.

– Et tilstrekkelig høyt krav til uvektet kapitalandel kan erstatte dagens overgangsregel. Kravet bør settes slik at bankenes evne til å tåle tap ikke svekkes, sier Nicolaisen.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 12. november 2015 10:00

03:26

Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen om rapporten Finansiell stabilitet 2015

Publisert 12. november 2015 10:00