Norges Bank

Pressemelding

Norges Banks valutakjøp i juni 2014

Norges Bank vil ikke kjøpe valuta til Statens pensjonsfond utland i juni 2014.

Norges Bank forestår avsetningene til fondet på vegne av staten. Overføringene skjer månedlig i utenlandsk valuta. Behovet for valuta blir delvis dekket av statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE) og delvis ved kjøp Norges Bank foretar i markedet.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 30. mai 2014 10:00