Norges Bank

Pressemelding

Styringsrenten uendret på 1,5 prosent

Norges Banks hovedstyre har besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,5 prosent.

– Den økonomiske utviklingen både ute og hjemme har vært om lag som ventet. Derfor holder vi styringsrenten uendret, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Veksten hos våre viktigste handelspartnere er fortsatt moderat. Det ser ut til at det kan ta enda lengre tid før styringsrentene ute øker.

Her hjemme har bankene satt ned sine innskudds- og utlånsrenter til publikum noe. Boligprisene har tatt seg opp igjen de siste månedene, og har steget noe mer enn lagt til grunn i Pengepolitisk rapport 1/14. En ringerunde til et lite utvalg bedrifter i Norges Banks regionale nettverk indikerer at produksjonen har økt litt mindre enn de så for seg i februar. Arbeidsledigheten har vært nokså stabil.

Vårens lønnsoppgjør tyder så langt på at lønningene vil utvikle seg om lag som ventet. Også veksten i konsumprisene har vært om lag som anslått.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Kommunikasjonsdirektør Hilde Singsaas
Tlf. 22 31 69 47 / 99 54 19 63

Bakgrunnsmateriale og figurer

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 8. mai 2014 10:00

Pressekonferanser

Se pressekonferanser fra rentemøtene i 

videoarkivet

Publisert 8. mai 2014 10:00