Norges Bank

Pressemelding

Moderat avkastning for fondet

Statens pensjonsfond utland fikk i første kvartal 2014 en avkastning på 1,7 prosent, tilsvarende 78 milliarder kroner.

Renteinvesteringene fikk en avkastning på 2,0 prosent, mens avkastningen på fondets aksjeinvesteringer var 1,5 prosent. Samlet var resultatet 0,01 prosentpoeng høyere enn avkastningen på fondets referanseindekser for aksjer og renter. Investeringer i fast eiendom fikk en avkastning på 2,0 prosent.

– Alle aktivaklasser bidro positivt til avkastningen, og det var små forskjeller mellom dem. Avkastningen ble positivt påvirket av et lavere rentenivå i hovedmarkedene fondet er investert i, sier Yngve Slyngstad, leder for Norges Bank Investment Management, som forvalter fondet.

Kronekursen styrket seg mot mange av hovedvalutaene i løpet av kvartalet. Dette bidro til å redusere fondets verdi med 47 milliarder målt i norske kroner. I tillegg ble fondet tilført 41 milliarder kroner.

Ved utgangen av kvartalet var fondets markedsverdi 5 110 milliarder kroner. Fondet var investert med 61,1 prosent i aksjer, 37,7 prosent i rentepapirer og 1,2 prosent i eiendom.

Pressekontakt:
Kommunikasjonssjef Thomas Sevang
Tlf: +47 926 01 756/+47 24 07 32 76
Epost: press@nbim.no

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 30. april 2014 10:00