Norges Bank

Pressemelding

Fortsatt produksjon av norsk mynt på Kongsberg

Avtalen mellom Norges Bank og Det Norske Myntverket om produksjon av mynt utløp ved årsskiftet. Norges Bank har våren 2014 gjennomført en anbudskonkurranse om kjøp av mynt fra og med 2015.

Konkurransen ble i tråd med lov om offentlige anskaffelser kunngjort internasjonalt, og i alt tre myntverk leverte tilbud. Tilbudene ble vurdert ut fra pris og funksjonalitet, disse ble vektet henholdsvis 80 og 20 prosent. Basert på disse kriteriene ble tilbudet fra Det Norske Myntverket vurdert som det beste tilbudet. Norges Bank har i august 2014 signert en rammeavtale med Det Norske Myntverket for leveranser av norsk mynt i fire nye år fra og med 2015.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 29. august 2014 10:00