Norges Bank

Pressemelding

Styringsrenten uendret på 1,5 prosent

Norges Banks hovedstyre har besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,5 prosent.

 

Den moderate økonomiske oppgangen fortsetter hos våre handelspartnere. Det er imidlertid utsikter til at det tar enda lengre tid før styringsrentene ute settes opp, i hovedsak som følge av svakere inflasjonsutsikter i Europa. Her hjemme har veksten vært moderat og om lag som anslått i Pengepolitisk rapport 1/14, men det ser ut til at veksten fremover kan bli noe lavere enn tidligere lagt til grunn.

– Analysene tilsier at styringsrenten holdes lav lenger enn tidligere antatt. Det er utsikter til at styringsrenten blir liggende om lag på dagens nivå ut neste år, og at den deretter økes gradvis. Skulle utsiktene for norsk økonomi svekke seg ytterligere, kan det bli aktuelt å sette styringsrenten ned, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Prognosene for norsk økonomi viser at kapasitetsutnyttingen vil kunne avta noe det nærmeste året, men deretter øke gradvis. Prisveksten anslås å ligge noe under, men nær 2,5 prosent i årene fremover.

Hovedstyret vedtok på møtet at styringsrenten bør ligge i intervallet 1–2 prosent i perioden fram til neste rapport legges fram 18. september 2014, med mindre norsk økonomi blir utsatt for nye store forstyrrelser.

Bakgrunnsmateriale og figurer

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 19. juni 2014 10:00

Pressekonferanser

Se pressekonferanser fra rentemøtene i 

videoarkivet

Publisert 19. juni 2014 10:00