Norges Bank

Pressemelding

Internasjonale betalingskort langt dyrere enn BankAxept

Undersøkelsen «Kostnader i det norske betalingssystemet».

De samfunnsøkonomiske kostnadene ved betalinger i Norge var nær 15 milliarder kroner i 2013. Det viser en ny undersøkelse som presenteres i Norges Bank Memo 5/2014. Sett i forhold til BNP har betalingskostnadene falt siden forrige undersøkelse i 2007. Sammenligninger med andre land viser at kostnadene i det norske betalingssystemet er lave.

Bankene utfører betalingstjenester mer effektivt enn før. De går likevel fortsatt i underskudd på betalingsformidling. Inntektene dekker kun tre firedeler av kostnadene.

Det er stor forskjell på kostnadene knyttet til ulike måter å betale på. Betalinger med internasjonale kort koster samfunnet over fire ganger så mye som betalinger med det nasjonale debetkortet BankAxept.

Norges Bank Memo 5/2014

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 12. november 2014 10:00