Norges Bank

Pressemelding

Styringsrenten settes ned 0,25 prosentenheter til 1,25 prosent

Norges Banks hovedstyre har besluttet å sette ned styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 1,25 prosent.

– Oljeprisen har falt kraftig og utsiktene for veksten i norsk økonomi er svekket. Derfor settes renten ned, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Oppgangen i verdensøkonomien er fortsatt moderat, og usikkerheten om utviklingen fremover er stor. Her hjemme er vekstutsiktene svekket. Aktiviteten i petroleumsnæringen avtar, og det kraftige fallet i oljeprisen vil trolig forsterke denne utviklingen. Det vil gi ringvirkninger for resten av økonomien, og arbeidsledigheten kan øke noe fremover. Samtidig har kronen svekket seg mye. Det demper utslagene på norsk økonomi og bidrar til å holde inflasjonen oppe.

– Analysene i den pengepolitiske rapporten vi legger fram i dag, tilsier en styringsrente på 1¼ prosent eller noe lavere fram mot slutten av 2016, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Kapasitetsutnyttingen i fastlandsøkonomien vil trolig avta mer enn tidligere anslått, men ventes å øke igjen mot slutten av anslagsperioden. Prisveksten ventes å ligge nær 2,5 prosent de neste årene.

Hovedstyret vedtok på møtet at styringsrenten bør ligge i intervallet ¾–1¾ prosent i perioden fram til neste rapport legges fram 19. mars 2015, med mindre norsk økonomi blir utsatt for nye store forstyrrelser.

Bakgrunnsmateriale og figurer

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 11. desember 2014 10:00

32:10

Pressekonferanse om rentebeslutningen

Publisert 11. desember 2014 10:00