Norges Bank

Pressemelding

Fondet inngår avtale om å kjøpe eiendom i New York

Statens pensjonsfond utland har inngått en avtale om å kjøpe 45 prosent av et kontorbygg i New York gjennom et partnerskap med Boston Properties, Inc..

Fondets andel på 45 prosent av eiendommen utgjør 684 millioner dollar. Eiendommen er totalt verdsatt til 1,52 milliarder dollar, tilsvarende 9,26 milliarder kroner. Boston Properties, selger av eiendommen, beholder en eierandel på 55 prosent og vil bistå med eiendomsforvaltningstjenester på vegne av partnerskapet. Avtalen om å kjøpe eierandelen på 45 prosent av eiendommen ble signert 6. september. Transaksjonen ventes å bli gjennomført innen tre måneder. Eiendommen er ikke finansiert med gjeld og det vil ikke være behov for opptak av gjeld ved oppfyllelse av avtalen.

Kontorbygget på 47 etasjer, Times Square Tower, opptar et fullt kvartal på Manhattan og er plassert mellom 41st og 42nd Street, og Broadway og Seventh Avenue. Eiendommen har totalt 115 200 kvadratmeter med utleieareal og ble ferdigstilt av Boston Properties i 2004.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 9. september 2013 20:30