Norges Bank

Pressemelding

Høy aksjeavkastning i første kvartal

Avkastningen på Statens pensjonsfond utland i første kvartal 2013 var 5,4 prosent, tilsvarende 219 milliarder kroner.

– De gode tallene er et resultat av sterke aksjemarkeder, særlig i januar og februar. Av de store aksjemarkedene bidro det amerikanske og det japanske mest, sier Yngve Slyngstad, leder for Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter fondet.

Aksjeinvesteringene ga en avkastning på 8,3 prosent, mens avkastningen på renteinvesteringene var 1,1 prosent. Avkastningen på fondet var 0,3 prosent høyere enn på referanseindeksene som resultatet i forvaltningen måles mot.

I løpet av kvartalet har NBIM tatt flere initiativer i eierskapsutøvelsen, og vil fremover delta i valgkomiteene i enkelte selskaper.

– Deltagelsen samsvarer med vår langsiktige intensjon om en tettere kontakt med styrene for å kunne sikre fondets verdier, sier Slyngstad.

Kronekursen svekket seg mot mange av hovedvalutaene i løpet av kvartalet. Dette bidro til å øke fondets verdi med 93 milliarder kroner. I tillegg ble fondet tilført 60 milliarder kroner. Fondet utgjorde totalt 4182 milliarder kroner 31. mars, hvorav 62,4 prosent var investert i aksjer, 36,7 prosent i rentepapirer og 0,9 prosent i eiendom.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 26. april 2013 10:00