Norges Bank

Pressemelding

Sterk aksjeavkastning

Avkastningen for Statens pensjonsfond utland var på 5,0 prosent i tredje kvartal 2013, tilsvarende 228 milliarder kroner.

Aksjeinvesteringene ga en avkastning på 7,6 prosent, mens avkastningen på renteinvesteringene var 0,3 prosent. I tredje kvartal var den samlede avkastningen på aksje- og renteinvesteringene 0,1 prosentpoeng høyere enn referanseindeksenes avkastning. Investeringer i fast eiendom fikk en avkastning på 4,1 prosent.

– Aksjemarkedets utvikling i kvartalet var hovedsakelig drevet av fortsatt økonomisk bedring i utviklede markeder. Den negative trenden i fremvoksende markeder fortsatte inn i tredje kvartal, men hentet seg inn mot slutten grunnet høyere økonomisk aktivitet i Kina. Renteinvesteringene fortsetter å oppleve en relativt svak utvikling, sier Yngve Slyngstad, leder for Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter fondet.

Kronekursen svekket seg mot mange av hovedvalutaene i løpet av kvartalet. Dette bidro til å øke fondets verdi med 31 milliarder målt i norske kroner. I tillegg ble fondet tilført 58 milliarder kroner.

Fondet utgjorde totalt 4 714 milliarder kroner per 30. september, hvorav 63,6 prosent var investert i aksjer, 35,5 prosent i rentepapirer og 0,9 prosent i eiendom.

Rapport for tredje kvartal 2013 (NBIM)

Pressekontakt:

Team Manager Communications & External Relations NBIM, Thomas Sevang, tlf. +47 92 60 17 56

Pressetelefon: +47 24 07 32 76 og e-post: presse@norges-bank.no

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 25. oktober 2013 10:00