Norges Bank

Pressemelding

Fondet inngår avtale om å kjøpe portefølje av logistikkeiendommer

Norges Bank Investment Management har gjennom et partnerskap med Prologis inngått en avtale om å kjøpe 45 prosent av en portefølje bestående av 1,2 millioner kvadratmeter med industri- og logistikkeiendommer i USA.

Fondet vil overta sin andel på 45 prosent av eiendommene for 450 millioner dollar, tilsvarende 2,76 milliarder kroner. Hele porteføljen verdsettes til om lag én milliard dollar, tilsvarende 6,13 milliarder kroner. Prologis, selger av porteføljen, vil beholde en eierandel på 55 prosent og forvalte eiendommene på vegne av partnerskapet. Avtalen om å kjøpe porteføljen av logistikkeiendommer ble inngått 20. desember, og transaksjonen forventes å bli gjennomført innen 28. februar 2014. Porteføljen er ikke finansiert med gjeld og det vil ikke være behov for opptak av gjeld ved oppfyllelse av avtalen.

 Vi investerer med dette i en solid portefølje av logistikkeiendommer i nærheten av logistikknutepunkt, sier Karsten Kallevig, direktør for eiendomsinvesteringer i Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter fondet.

De 66 eiendommene som porteføljen består av, er lokalisert over hele USA i åtte stater og over ni forskjellige markeder, inkludert Sør-California, Pennsylvania, San Francisco Bay-området, New Jersey, Las Vegas, Chicago, Seattle, Atlanta og Miami.

Prologis og Norges Bank Investment Management signerte samtidig avtale om å danne selskapet Prologis U.S. Logistics Venture (USLV). Partnerskapet legger opp til å utvide den opprinnelige porteføljen med ytterligere investeringer i USA.

 Vi er svært tilfreds med å utvide vårt samarbeid med Prologis til USA, sier Kallevig.

 

Pressekontakt:

Head of Communications & External Relations NBIM, Thomas Sevang,
tlf: +47 92 60 17 56
Pressetelefon: +47 24 07 32 76 og e-post: press@nbim.no


Lehigh Valley DC15 - Bethlehem, PA

 

Utah Airfreight - S. San Francisco, CA
Utah Airfreight - S. San Francisco, CA

 

 

 

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 23. desember 2013 15:00