Norges Bank

Pressemelding

Bankene er bedre rustet, men det er mer å gjøre

– Norske banker er bedre rustet til å møte uro i finansmarkedene eller økonomiske tilbakeslag enn før finanskrisen. Det er en god utvikling, men det er fortsatt mer å gjøre, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Analysene i Norges Banks rapport Finansiell stabilitet 2013 viser at bankene har redusert sin likviditetsrisiko de siste årene. Samtidig er løpetiden på finansieringen økt. Likevel er flere norske banker fortsatt et stykke unna å oppfylle kommende internasjonale krav til likviditet og finansiering. Bankene bør også offentliggjøre mer informasjon om sin likviditet og finansieringsstruktur.

– Kapitaldekningen i norske banker har økt, men bankene må styrke egenkapitalen ytterligere dersom de skal kunne møte store tap uten alvorlige konsekvenser for norsk økonomi, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

­Det nye internasjonale regelverket for å håndtere banker i krise er et viktig skritt i arbeidet med å forbedre reguleringen av bankene. Arbeidet må følges opp i Norge, og det skal utpekes en egen kriseløsingsmyndighet. – Et viktig prinsipp i det nye regelverket er at bankenes långivere og ikke bare eiere må være forberedt på å bære tap ved en krise, sier sentralbanksjefen.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 13. desember 2013 12:00