Norges Bank

Pressemelding, Ny Seddelserie

Norges Bank starter arbeidet med å utvikle en ny seddelserie

Norges Bank har igangsatt et prosjekt for å utvikle en ny seddelserie. Serien blir den åttende i rekken. Det er behov for å øke sikkerheten slik at norske sedler også i fremtiden kommer til å være vanskelige å forfalske.

– Som sentralbank har vi ansvar for at norske sedler fungerer effektivt som betalingsmiddel. Det innebærer blant annet å sørge for at sedlene har et sikkerhetsnivå på linje med sammenlignbare land slik at publikum kan ha tillit til at sedlene de bruker er ekte, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Å utvikle en ny seddelserie er et komplisert og krevende prosjekt som vil pågå over mange år. Selv om det i dag er få falske sedler i omløp i Norge, er det derfor nødvendig å starte dette arbeidet nå for å sikre at våre sedler også i fremtiden har et tilstrekkelig høyt sikkerhetsnivå.

Flere andre land, som Sverige, Danmark og euroområdet, er nå i ferd med å lansere nye og sikrere sedler.

Norges Bank har vurdert en videre oppgradering av eksisterende sedler, men konkludert med at nye sikkerhetselementer ikke lar seg integrere på en hensiktsmessig måte.

I første fase av prosjektet tas det stilling til tema, farger og valørinndeling. Viktige interessegrupper og eksterne kompetansemiljøer kommer til å bli involvert i dette arbeidet.

 Se våre nettsider for mer informasjon.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 4. desember 2012 10:00