Norges Bank

Pressemelding

To nye direktører i Norges Bank

Hovedstyret utnevnte i dag Amund Holmsen og Birger Vikøren til direktører i Norges Bank fra 1. juni.

Hovedstyret i Norges Bank har utnevnt Amund Holmsen til direktør for Norges Bank Finansiell stabilitet (FST) med virkning fra 1. juni. Birger Vikøren vil samtidig tiltre stillingen som direktør for Norges Bank Pengepolitikk (PPO).

- Vi har funnet to dyktige ledere og meget erfarne fagpersoner, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Amund Holmsen (født 1968) kommer fra stillingen som nestleder i PPO. Han har embetseksamen i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo, og har siden hatt ulike stillinger i Norges Bank Pengepolitikk. Holmsen har også hatt opphold ved EU-kommisjonen og ved Columbia University i New York.

Birger Vikøren (født 1961) har vært fungerende leder for FST siden årsskiftet. Etter sin embetseksamen i samfunnsøkonomi har han hatt stillinger i Norges Bank, først som forsker, siden som leder på ulike nivåer i fagavdelingene. Han ledet Statens finansfond fra 2009-2010. Vikøren har doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo.

Fra 1. juni gjelder en ny organisasjonsstruktur i Norges Bank. Kjernevirksomheten i sentralbankvirksomheten blir da organisert i tre avdelinger: Pengepolitikk, Finansiell stabilitet og Markeder og banktjenester.

Se organisasjonskart. (pdf, 109 kB)

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 25. april 2012 14:15