Norges Bank

Pressemelding

Aksjeoppgang styrker resultatet

Statens pensjonsfond utland fikk en avkastning på 4,7 prosent, eller 167 milliarder kroner, i tredje kvartal 2012.

– Resultatet var i stor grad drevet av en bred oppgang i de internasjonale aksjemarkedene, sier Yngve Slyngstad, leder for Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter Statens pensjonsfond utland. – Oppgangen var størst i Europa, der fondet har omtrent halvparten av sine aksjeinvesteringer.

Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer var 6,5 prosent, mens renteinvesteringene fikk en avkastning på 2,2 prosent. Samlet var resultatet 0,03 prosentpoeng lavere enn avkastningen på fondets referanseindekser. Investeringer i fast eiendom fikk en avkastning på 2,7 prosent.

Fondet reduserte i kvartalet investeringene i fransk og spansk statsgjeld. Samtidig investerte det mer i statsobligasjoner fra USA og Japan, og i statsobligasjoner utstedt i valutaene til fremvoksende økonomier som Sør-Korea, Russland og Mexico. Endringene er i tråd med en strategi om å gradvis redusere obligasjonsandelen i Europa, til fordel for andre regioner.

I juli inngikk fondet en avtale om å kjøpe 50 prosent av fem eiendommer i Paris for 275 millioner euro, tilsvarende om lag 2,1 milliarder kroner, fra Generali Group. Partene ble også enige om å inngå et partnerskap, der Generali Real Estate skal bistå med eiendomsforvaltningstjenester.

– Vi har etter kvartalsslutt investert i det britiske kjøpesenteret Meadowhall med British Land som partner, og blitt enige om å investere i to eiendommer i Tyskland med AXA France, sier Slyngstad.

– Dette er en del av vår strategi om å investere i store, velutviklede eiendomsmarkeder med solide partnere.

Markedsverdien av fondet steg i kvartalet med 162 milliarder kroner til 3 723 milliarder kroner. Kronekursen styrket seg mot flere av valutaene fondet investeres i, og det reduserte isolert sett markedsverdien med 85 milliarder kroner. Fondet ble samtidig tilført 80 milliarder kroner fra staten, som ble investert med 51 prosent i aksjer og 49 prosent i obligasjoner.

Ved utgangen av kvartalet var fondet investert med 60,3 prosent i aksjer, 39,4 prosent i rentepapirer og 0,3 prosent i eiendom.

Statens pensjonsfond utland. Rapport for 3. kvartal 2012 (NBIM)

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 2. november 2012 10:00