Norges Bank

Pressemelding

Rask tilpasning til nye krav

– Norske banker vil være tjent med en rask tilpasning til nye kapital- og likviditetskrav, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Norges Banks rapport om Finansiell stabilitet 1/12 viser at tilbakehold av overskudd og innhenting av ny egenkapital har bedret bankenes evne til å bære tap.

– Bankene bør bruke de gode resultatene til å styrke soliditeten ytterligere i årene som kommer, sier sentralbanksjefen.

– De europeiske penge- og kredittmarkedene fungerer bedre enn sist høst, men i det siste har vi sett tegn til ny uro i finansmarkedene. Norske banker har fortsatt for lite langsiktig finansiering, og bør benytte mulighetene som byr seg til å hente mer. Det vil gjøre dem mer robuste, sier Olsen.

Utviklingen i boligmarkedet og fortsatt økning i husholdningenes gjeldsbelastning kan på lengre sikt representere en risiko for finansiell stabilitet.

– Rammeverket for regulering av finansiell sektor vil bli forbedret på flere områder i løpet av de nærmeste årene. Finanssektoren både internasjonalt og i Norge, står overfor utfordringer. Inntil det nye rammeverket er fullt på plass, bør det være et krav om minst 9 prosent ren kjernekapitaldekning med overgangsgulv, sier Øystein Olsen.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 14. mai 2012 10:00

32:17

Pressekonferanse - Finansiell stabilitet 1/12

Publisert 14. mai 2012 10:00