Norges Bank

Pressemelding

NBIM arrangerer sin første konferanse om finansforskning

Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter Statens pensjonsfond utland, avholder i dag sin første konferanse innenfor finansforskning.

Konferansen er organisert under Det norske finansinitiativet (NFI), som nylig ble opprettet av NBIM for å fremme finansiell forskning og utdanning på områder av betydning for fondets langsiktige forvaltning. Slike områder omfatter aktivaprising og porteføljeteori, foretaksfinansiering, eierstyring og selskapsledelse, i tillegg til mikrostrukturer i markedene.

– Ny kunnskap fra finansforskning kan ha stor betydning for forvaltningen av fondet, og det er derfor viktig for oss å støtte slik forskning, sier NBIMs leder Yngve Slyngstad. – Vi håper at dagens konferanse og opprettelsen av NFI vil styrke forholdet mellom NBIM og det akademiske miljøet.

Sentralbanksjef Øystein Olsen og NBIMs leder Yngve Slyngstad vil delta på konferansen. Følgende personer vil også holde innlegg: Axel Weber, tidligere tysk sentralbanksjef, Kenneth Froot, professor ved Harvard Business School, Kenneth French, professor ved Tuck School of Business at Dartmouth, Lasse Pedersen, professor ved NYU Stern School of Business og Stanley Zin, professor ved NYU Stern School of Business.

 

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 30. august 2011 09:00