Norges Bank

Pressemelding

Begrensede vannressurser av økende bekymring for Norges Bank

Begrenset tilgang til rent vann er en økende risiko for stadig flere av selskapene Statens pensjonsfond utland er investert i. FN anslår at nesten halvparten av verdens befolkning vil bo i områder der vann vil være en utsatt eller manglende ressurs innen 2030. Innen samme tid ventes verdens etterspørsel etter vann å overgå forsyningene med 40 prosent, ifølge konsulentselskapet McKinsey.

Som langsiktig investor i omtrent 8 400 selskaper forventer Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter Statens pensjonsfond utland, at bedrifter jevnlig skal rapportere om risikoene ved begrensede og forurensede vannressurser i sin virksomhet og leverandørkjede. Dette er tema på seminaret “Water Intensive Companies: The Benefits of Managing and Reporting on Water-Related Risks,” som NBIM arrangerer i dag på World Water Week i Stockholm.

– Vann er en viktig innsatsfaktor i mange av selskapene som fondet er investert i, men vann er ikke en uendelig ressurs, sier Magdalena Kettis, leder for miljømessige og sosiale forhold i NBIMs avdeling for eierskapsutøvelse. – Tvert imot kan vann bli en økende kostnad som svekker lønnsomheten i mange selskaper fremover. Det kan igjen ramme fondets investeringer.

Vann var en viktig innsats- og produksjonsfaktor i 865 selskaper, som fondet var investert i med 255 milliarder kroner ved utgangen av 2010. NBIM har vurdert i hvilken grad 432 av disse selskapene innfridde ni kriterier for rapportering om vannforvaltning og vannrelatert risiko i 2010.

Selskapene som ble vurdert, fikk i gjennomsnitt 2,7 av maksimalt 9 poeng. Totalt 131 selskaper fikk 0 poeng, og kun 10 selskaper fikk toppkarakter. Av bedriftene med høyest poengsum var fem innen sektoren mat og drikke, to innen elektrisitets- og gassforsyning, én innen vannverk, én innen legemidler og én innen gruvedrift. Fondets gjennomsnittlige eierandel i selskapene var 1 prosent.

– Altfor få selskaper gir nok informasjon om vann som risikofaktor, særlig i leverandørkjeden, sier Kettis. – Hvordan selskaper håndterer og rapporterer om slik risiko, vil bli stadig viktigere for investorer, ettersom bekymringene rundt vann som en risikofaktor øker.

Selskaper som har en utilstrekkelig vannforvaltning, står overfor en betydelig driftsrisiko forbundet med forsyningsstans og høyere kostnader for rensing. Det er også risiko knyttet til reguleringer, i tillegg til motstand fra lokalsamfunn og aktivistgrupper om selskapenes vannforbruk. Dårlig vannforvaltning kan føre til erstatningsansvar eller tap av konsesjoner og lisenser. Fremover vil tilgang til den mengde og kvalitet vann som kreves til selskapenes drift, og økte krav til utslipp av avløpsvann kunne få betydning for resultatet i stadig flere bedrifter.

Vannforvaltning er et av seks strategiske satsingsområder for fondets eierskapsutøvelse. Den årlige gjennomgangen er den første NBIM har gjennomført innenfor vannforvaltning.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 24. august 2011 09:00