Norges Bank

Pressemelding

Femte beste resultat i fondets historie

Bred oppgang i de internasjonale aksje- og rentemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på 9,6 prosent, tilsvarende 264 milliarder kroner, i 2010.

– I et år som var preget av en europeisk statsgjeldskrise og frykt for et økonomisk tilbakeslag i Europa, fikk fondet sitt femte beste resultat noensinne, sier Yngve Slyngstad, leder for Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter fondet.

Fondets aksjebeholdning fikk en avkastning på 13,3 prosent i 2010, målt i internasjonal valuta, mens beholdningen av rentepapirer fikk en avkastning på 4,1 prosent. Samlet var avkastningen 1,1 prosentpoeng høyere enn avkastningen i fondets referanseindekser.

– Bedre inntjeningstall fra selskaper, lave renter og stimulansetiltak fra den europeiske, den japanske og den amerikanske sentralbanken bidro til prisoppgang i aksje- og rentemarkedene i 2010, sier Slyngstad.

– Fondet dro også nytte av sin langsiktighet. De store aksjekjøpene vi gjennomførte under finanskrisen i 2008 og i første halvdel av 2009, ga god avkastning gjennom året. Samtidig fortsatte verdien av renteinvesteringene å komme tilbake etter store kursfall to år tidligere, sier Slyngstad.

Av fondets aksjeinvesteringer var det materialsektoren som gjorde det best i 2010, fulgt av industri- og konsumvaresektorene. Enkeltinvesteringen som ga høyest avkastning målt i kroner, var i Nestlé. Deretter fulgte Apple og Royal Dutch Shell. De største verdifallene kom fra spanske Banco Santander, BP og Banco Bilbao Vizcaya Argentaria i Spania.

Ved utgangen av året var fondet investert i 8 496 selskaper og 8 659 rentepapirer fra 1 686 utstedere. Aksjebeholdningen sto for 61,5 prosent av fondet, mens renteinvesteringene utgjorde 38,5 prosent.

Fondets første investering i fast eiendom ble annonsert 4. november 2010. Steget inn i denne aktivaklassen er en videreutvikling av strategien for å utnytte fondets langsiktige investeringsperspektiv.

Markedsverdien av fondet steg med 437 milliarder kroner til 3 077 milliarder kroner ved utgangen av året. Tilførsler fra Finansdepartementet utgjorde 182 milliarder kroner i 2010.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 18. mars 2011 10:00