Norges Bank

Pressemelding

Styringsrenten ned 0,50 prosentenheter til 1,75 prosent

Norges Banks hovedstyre besluttet i dag å sette ned styringsrenten med 0,50 prosentenheter til 1,75 prosent.

- Uroen i finansmarkedene har tiltatt og vi venter nå en klart svakere utvikling ute, særlig i euroområdet. For å dempe virkningene for norsk økonomi settes styringsrenten ned, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.

Inflasjonen er lav. Selv om aktiviteten i norsk økonomi fortsatt holder seg oppe, særlig drevet av høye oljeinvesteringer og bygging av mange nye boliger, tyder ulike indikatorer på lavere vekst framover. Det er stor usikkerhet om den økonomiske utviklingen de nærmeste månedene. Gjeldssituasjonen i euroområdet har ført til betydelige problemer i det europeiske banksystemet og i penge- og kredittmarkedene. Markedsfinansieringen er blitt dyrere og mindre tilgjengelig også for norske banker.

- For å gardere mot et tilbakeslag i økonomien og enda lavere prisvekst, mener vi det er riktig å redusere styringsrenten nå, sier visesentralbanksjefen.

For mer informasjon, se ”Hovedstyrets begrunnelse for rentebeslutningen” og  ”Hovedstyrets vurdering” i Pengepolitisk rapport 3/11.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 14. desember 2011 14:00