Norges Bank

Pressemelding

Styringsrenten økes til 2,25 prosent

Norges Banks hovedstyre besluttet i dag å sette opp styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 2,25 prosent.

- Oppgangen i norsk økonomi har fått godt feste. Flere andre sentralbanker har satt opp renten. Hensynet til å stabilisere aktiviteten og inflasjonen et stykke fram i tid, taler for at renten bør settes opp, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Prisstigningen er lav. Det taler for å holde renten lav. På den andre siden er kapasitetsutnyttingen i økonomien på vei opp. Det er utsikter til at prisstigningen vil tilta i løpet av det neste året. – Analysene vi la fram i mars tilsa at styringsrenten gradvis skal heves mot et mer normalt nivå. Utviklingen siden da har vært om lag som ventet. En samlet vurdering tilsier at vi øker renten nå, sier Olsen.

For mer informasjon, se ”Hovedstyrets begrunnelse for rentebeslutningen” og ”Hovedstyrets vurdering” i Pengepolitisk rapport 1/11.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 12. mai 2011 14:00