Norges Bank

Pressemelding

Walt Disney og Ericsson blant selskaper med toppkarakter for rapportering om barnearbeidsrisiko

Walt Disney, Ericsson og Hennes & Mauritz var blant 9 av 527 selskaper som fikk toppkarakter for sin styring og rapportering om risiko for barnearbeid og brudd på barns rettigheter i sin virksomhet og leverandørkjede. Nesten halvparten av selskapene fikk null poeng i den årlige vurderingen til Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter Statens pensjonsfond utland.

Intel, Motorola, Anglo American, Phillips-Van Heusen, Gildan Activewear og Xstrata var også blant selskapene som fikk toppkarakterer i NBIMs tredje årlige vurdering. Gjennomsnittlig poengsum var 2,2 av maksimalt 10 poeng. Totalt 232 selskapene fikk null poeng.

– I de tre årene som har gått siden vi begynte å undersøke hvordan selskaper håndterer risiko for barnearbeid har vi sett en økning i antall bedrifter som tar tak i disse problemene, sier Anne Kvam, leder for eierskapsutøvelse i NBIM. – Likevel er det generelle rapporteringsnivået på slike forhold fortsatt altfor lavt, og bedriftene må øke innsatsen hvis det internasjonale samfunnet skal være i stand til å oppnå målet om å eliminere farlig barnearbeid innen 2016, sier Kvam.

I anledning Verdens dag mot barnearbeid 12. juni offentliggjør NBIM for første gang navn på selskaper i sin årlige vurdering. Ved å navngi selskapene med de høyeste poengsummene i NBIMs nyopprettede årlige oversikt Children’s Rights Disclosure Rating søker NBIM å oppmuntre andre selskaper til å følge etter. Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) anslår at om lag 115 millioner barn over hele verden er involvert i farlig arbeid som trolig vil skade deres helse, sikkerhet eller moral.

– Bruken av barnearbeid i selskapenes virksomhet og leverandørkjeder er av økende bekymring for investorer, sier Kvam. – Ved at barn forhindres fra å få en utdannelse eller ved at deres rettigheter krenkes på andre måter, fører barnearbeid til at bærekraftig utvikling holdes tilbake og til at investering i mange deler av verden trues.

Som investor i omtrent 8 700 selskaper i verden forventer NBIM at selskapene skal hindre de verste formene for barnearbeid og fremme barns rettigheter i sin virksomhet og forsyningskjeder. Vi vurderer årlig i hvilken grad selskapene vi investerer i oppfyller våre forventninger, som er beskrevet i dokumentet NBIM Investor Expectations on Children’s Rights. Resultatene av vurderingene publiseres i statusrapporter. Vurderingene er i sin helhet basert på informasjon som selskapene selv offentliggjør om disse forholdene.

– De ni selskapene som fikk høyeste poengsum i vår siste evaluering har satt listen høyt både for seg selv og for andre, sier Kvam. – De tar opp risiko forbundet med barnearbeid og barns rettigheter i sin virksomhet og leverandørkjede. De rapporterer om tiltak for å forebygge de verste formene for barnearbeid, opprettholde en minstealder for arbeidskraft og fremme barns rettigheter. De gir også informasjon om hvordan barns rettigheter håndteres internt av bedriften, sier Kvam.

NBIMs analyse for 2010 av selskapers risikostyring av barns rettigheter:
Vurderingen så på 527 selskaper som NBIM var investert i ved utgangen av 2010. Disse selskapene tilhørte sektorer med høy eksponering mot risiko knyttet til barns rettigheter og barnearbeid. Sektorene var mat og drikke, jordbruk (hybridfrø og kakao), tekstil, teknologiprodukter, stål, gruvedrift og leketøy. NBIM analyserte informasjonen som hvert enkelt selskap offentliggjorde i 2010 for å vurdere i hvilken grad selskapene innfridde 10 kriterier (indikatorer) for risikostyring i forbindelse med barnearbeid og barns rettigheter. Resultatene av vurderingen ble først offentliggjort i en statusrapport i april 2011. Navnene på selskapene med de høyeste poengsummene ble først offentliggjort 10. juni 2011 i den nyopprettede årlige oversikten NBIM Children’s Rights Disclosure Rating.

NBIM Children’s Rights Disclosure Rating (viser selskapene med 10 av 10 poeng)

 Selskapets navn i 2010  Bransje  Poengsum
 Motorola Inc (1)  Teknologiprodukter 10
 Intel Corp.  Teknologiprodukter 10
 Anglo American Plc  Gruvedrift 10
 Walt Disney Co.  Leketøy 10
 Phillips-Van Heusen Corp.  Tekstil 10
 Gildan Activewear Inc  Tekstil 10
 Xstrata Plc  Gruvedrift 10
 Hennes & Mauritz AB  Tekstil 10
 Telefonaktiebolaget LM Ericsson  Teknologiprodukter 10

 1) 4. januar 2011 ble Motorola Inc delt opp i Motorola Mobility og Motorola Solutions.

Høyeste poengsum er 10 av 10 indikatorer i henhold til følgende tabell:

Indikatorer

  • Retningslinjer om barnearbeid
  • Risikoanalyse for barnearbeid
  • Forebyggende og korrigerende handlingsplaner for barnearbeid
  • Styringssystemer for barnearbeid i leverandørkjeden
  • Åpen rapportering på barnearbeid
  • Konsultasjon og samarbeid med interessenter
  • Systemer for å forhindre at selskapets forretningsvirksomhet har negative innvirkninger på barns velferd
  • Åpen styringsstruktur for retningslinjer og programmer for barns rettigheter
  • Integrering av potensielle økonomiske konsekvenser av sosiale problemstillinger i selskapets forretningsplaner
  • Åpen rapportering om sosiale problemstillinger av betydning for langsiktige investorer

Norges Bank Investment Management (NBIM) er Norges Banks kapitalforvaltningsenhet. NBIM forvalter Statens pensjonsfond utland. Fondet investerer i internasjonale aksjer, obligasjoner og eiendom. Fondet hadde en markedsverdi på om lag 3 100 milliarder kroner 9. juni 2011. Mer informasjon om fondet finnes på www.nbim.no.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 10. juni 2011 10:15