Norges Bank

Pressemelding

Styringsrenten uendret på 2 prosent

Norges Banks hovedstyre besluttet i dag å holde styringsrenten uendret på 2 prosent.

- Her hjemme er prisveksten lav, og noe under målet på 2,5 prosent som Norges Bank sikter mot.  Aktiviteten øker i norsk økonomi, men det er fortsatt en del ledig kapasitet. Rentene i andre land er lave. Samlet tilsier dette at vi holder renten uendret på 2 prosent, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad. 

Aktiviteten hos noen av Norges viktigste handelspartnere økte mer enn ventet første halvår, og veksten holder seg oppe i Asia. Utsiktene for USA er imidlertid dempet, og veksten i euroområdet vil trolig avta litt fremover. Finansmarkedene har stabilisert seg noe etter uroen før sommeren, men er fortsatt preget av usikkerhet.

Det lave rentenivået her hjemme har så langt ikke ført til økt gjeldsvekst i husholdningene. Veksten i boligprisene er moderat. 

- Hensynet til å gardere mot risikoen for fremtidige finansielle ubalanser som kan forstyrre aktiviteten og inflasjonen et stykke fram i tid, taler likevel for at renten etter hvert bringes nærmere et mer normalt nivå, sier Qvigstad.  

For mer informasjon, se ”Hovedstyrets begrunnelse for rentebeslutningen”.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 22. september 2010 14:00