Norges Bank

Pressemelding

Fondet når 3 000 milliarder kroner

Statens pensjonsfond utland steg i dag til 3 000 milliarder kroner for første gang i sin 14-årige historie.

- Fondet har vokst mye raskere og blitt betydelig større enn de fleste forventet da det først ble tilført kapital i mai 1996, sier Yngve Slyngstad, leder for Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter fondets verdier for fremtidige generasjoner.

Den første kapitalen på 1,98 milliarder kroner ble investert på samme måte som Norges valutareserver. Fondet har siden økt sine investeringer i internasjonale aksje- og rentemarkeder, og planlegger å sette i gang med eiendomsinvesteringer. Markedsverdien av fondet steg til rekordhøye 3 000 milliarder kroner kl. 00:23 i natt.

Markedsverdien bestemmes i stor grad av størrelsen på kapitaltilførsler, fondets avkastning og endringer i kronekursen. Fondet ble tilført 2 379 milliarder kroner og hadde en avkastning på 430 milliarder kroner mellom mai 1996 og 30. juni 2010. Endringer i kronekursen bidro samtidig til å redusere markedsverdien med 3 milliarder kroner.

- Stigende oljepriser siden 2002 har økt størrelsen på fondets kapitaltilførsler, som nådde en topp på 384 milliarder kroner i 2008 før de falt i 2009 og 2010, sier Slyngstad.

- Økte aksjeinvesteringer, særlig i fremvoksende markeder, har også bidratt til fondets vekst.

Fra sommeren 2007 til sommeren 2009 ble aksjeandelen i fondet økt fra 40 prosent til 60 prosent, mens renteinvesteringene ble redusert til 40 prosent. Fondet fikk 1. mars i år et mandat til å investere inntil 5 prosent av sine midler i eiendom, ved å redusere rentebeholdningen tilsvarende.

Gå til www.nbim.no for kontinuerlig oppdatert informasjon om fondets markedsverdi.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 19. oktober 2010 09:00