Norges Bank

Pressemelding

Innløsning av gamle 5-kroner

Har du gamle 5-kronemynter uten hull produsert før 1998? Nesten 40 millioner slike mynter er fortsatt i sirkulasjon. Fristen for innløsning er 31. desember 2010.

- Sjekk skuffer og skap, oppfordrer direktør Trond Eklund i avdeling for kontante betalingsmidler.

5-kronemynter uten hull ble utgitt fram til 1997, og Norges Banks plikt til å innløse disse myntene opphører 31. desember 2010. Innløsningsfristen gjelder også for 5-kronemynter med spesialpreg utgitt i perioden fra 1975 til 1997.

Innløsning av myntene kan skje ved:

Du kan søke om innløsning etter at fristen er gått ut. Det vil da normalt påløpe et saksbehandlingsgebyr.

Nærmere opplysninger om innløsningsfrister for gamle mynter og sedler finner du på våre internettsider, eller ved henvendelse til Norges Bank på telefon 22 31 60 00.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 17. juni 2010 10:00