Norges Bank

Pressemelding

Norsk idrett markeres med minnemynter i 2011

I 2011 utgir Norges Bank to minnemynter i sølv for å markere idrettens sentrale rolle og betydning i Norge. Den ene mynten utgis i forbindelse med at Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) fyller 150 år. Den andre utgis i forbindelse med Ski-VM 2011 i Oslo for å markere skisportens spesiell betydning.

Norges Bank inviterte seks deltakere til en konkurranse om utformingen av myntenes bakside. Vinnermotivene er utformet av Uniform Strategisk Design ved Ina Viktoria Kristiansen. Begge motivene har samme grunnoppbygging med en horisontal deling av myntflaten. Nedre del ligger forholdsvis lavt og inneholder skrålinjer som illuderer skispor eller løpebaner. I øvre del finner vi idrettsutøvere som danner en frise. Det kan bli gjort mindre justeringer i motivet før mynten settes i produksjon.

Kongeportrettet av Harald V skal brukes som forsidemotiv på begge sølvmyntene. Dette motivet er utformet av formgiver Ingrid Austlid Rise ved Det Norske Myntverket.

Norges Bank samarbeider med NIF og Ski-VM 2011 om utgivelse av myntene. Sølvmyntene vil bli utgitt tidlig i 2011, men endelig dato er foreløpig ikke fastsatt. Bilder av ferdig pregede mynter vil bli offentliggjort i forbindelse med utgivelsen.

Vinnermotiv, Norsk idrett 150 år:

Vinnermotiv, Ski-VM Oslo 2011:

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 14. oktober 2010 08:30