Norges Bank

Pressemelding

Bredt fall i aksjemarkedene ga negativ avkastning

Nedgang i de internasjonale aksjemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på -5,4 prosent (-155 milliarder kroner) i andre kvartal 2010.

– Det største fallet i aksjemarkedene var i Europa, der fondet har omtrent halvparten av sine aksjeinvesteringer. Nedgangen var i stor grad drevet av bekymringer rundt høy statsgjeld i noen europeiske land, finansieringsproblemer for bankene og frykt for et nytt økonomisk tilbakeslag, sier Yngve Slyngstad, leder for Norges Bank Investment Management (NBIM).

Fondets investeringer besto av 59,6 prosent aksjer og 40,4 prosent rentepapirer ved utgangen av andre kvartal. Den kvartalsvise avkastningen var på -9,2 prosent for aksjeinvesteringene og 1 prosent for renteinvesteringene, målt i internasjonal valuta. Fondets samlede avkastning var på linje med avkastningen til referanseporteføljen som Finansdepartementet har fastsatt.

Markedsverdien av fondet steg med 29 milliarder kroner til 2 792 milliarder kroner i andre kvartal. Et fall i kronekursen økte isolert sett markedsverdien med 149 milliarder kroner i kvartalet, og fondet fikk tilført 35 milliarder kroner fra Finansdepartementet. I motsatt retning trakk fondets negative avkastning markedsverdien ned med 155 milliarder kroner.

Enkeltinvesteringen med det største verdifallet var i oljeselskapet BP, der aksjekursen ble halvert i andre kvartal. Selskapets oljeutslipp i Mexicogolfen etter eksplosjonen på boreriggen Deepwater Horizon 20. april er det største i USAs historie.

– Oljeutslippet satte søkelyset på sikkerhetskrav i oljeindustrien. NBIM støtter målsettingen til styret i BP om at trygg og pålitelig drift skal være selskapets viktigste prioritering. Hele industrien, anført av de store selskapene, må iverksette tiltak for å forbedre standardene for miljø og sikkerhet, sier Slyngstad.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 13. august 2010 10:00