Norges Bank

Pressemelding

Lavere vekst i produksjonen

Norges Banks kontaktbedrifter i det regionale nettverket rapporterer at produksjonen har økt gjennom vinteren, men mindre enn sist høst. Det ventes noe tiltakende vekst i produksjonen det neste halve året.

De siste tre månedene har veksten i produksjonen vært størst innen eksportindustrien og næringsrettet tjenesteyting.  Leverandørbedriftene i oljenæringen og kontaktene i bygg og anlegg rapporterer om den svakeste utviklingen.

For første gang siden høsten 2008 mener kontaktene at investeringene vil tilta de neste 12 månedene.

Det var et svakt fall i sysselsettingen de siste 3 månedene. Bygg og anlegg planlegger fortsatt å redusere sysselsettingen noe, mens de øvrige private næringene vil holde sysselsettingen uendret utover våren.

Prisveksten har vært svakt de siste 12 månedene, og det er en overvekt av kontaktene som venter tiltakende prisvekst det neste året.

Lønnsveksten i 2010 ventes, som i forrige runde, å bli 3½ prosent.

285 kontaktbedrifter har rapportert denne gangen. Intervjuene ble gjennomført i februar.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 11. mars 2010 14:00