Norges Bank

Pressemelding

Fortsatt markert produksjonsvekst

Ifølge Norges Banks kontaktbedrifter i det regionale nettverket fortsatte produksjonen å øke markert utover høsten. Kontaktene venter at veksten vil avta noe det neste halve året.

Aktivitetsveksten i husholdningsrettet tjenesteyting tiltok ytterligere, og var på sitt høyeste siden nettverket ble startet opp i 2002. Oppgangen var også relativt markert i eksportindustrien, oljeleverandørnæringen, bygg og anlegg og næringslivsrettet tjenesteyting. I varehandelen og hjemmemarkedsindustrien var veksten mer moderat.

Kontaktene i nettverket – både i privat og offentlige sektor – planlegger høyere investeringer det nærmeste året. Andelen bedrifter som melder om kapasitetsproblemer er økende, og nærmer seg sitt gjennomsnittlige nivå. Det er likevel relativt få kontakter som rapporterer at det er vanskelig å få tilgang på kvalifisert arbeidskraft.

Sysselsettingen har steget noe mer enn kontaktene så for seg i forrige runde. Det ventes ytterligere oppgang i sysselsettingen fremover, særlig innen tjenesteyting.

302 kontaktbedrifter har rapportert denne gangen. Intervjuene ble gjennomført i november.
  

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 10. desember 2010 10:00