Norges Bank

Pressemelding

Markert fall i omsetningen i det norske valutamarkedet

Den gjennomsnittlige daglige omsetningen i det norske valutamarkedet i april 2010 var 22 milliarder amerikanske dollar, en nedgang på 31 prosent fra april 2007. Den gjennomsnittlige daglige omsetningen i det norske markedet for rentederivater var 12 milliarder amerikanske dollar i april 2010, en økning på 77 prosent fra april 2007. Dette fremgår av en undersøkelse av aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet som Norges Bank gjennomførte i april i år. Undersøkelsen er en del av et internasjonalt fellesprosjekt i regi av Bank for International Settlements (BIS).

Samtidig med at Norges Bank foretok sin undersøkelse, ble tilsvarende undersøkelser gjennomført i til sammen 53 land. Det er gjennomført liknende undersøkelser hvert tredje år siden 1989. I tillegg til omsetningsundersøkelsen blir det gjennomført en undersøkelse av utestående beholdninger ved utgangen av juni i år. BIS vil offentliggjøre resultatet av denne undersøkelsen i november 2010.

Lavere omsetning både i det norske spot- og terminmarkedet

Den månedlige omsetningen i spotmarkedet falt med 33,6 prosent i april 2010 mens omsetningen i terminmarkedet falt med 32,3 prosent, sammenliknet med april 2007. Omsetningen i det norske spotmarkedet var lavere i april 2010 enn i de fire foregående undersøkelsene. Omsetningen av valutaderivater steg med 38 prosent fra april 2007 til april 2010, men valutaderivater utgjør fortsatt en relativt liten del av det norske valutamarkedet. BIS har fra 2010 inkludert bruken av valutaderivater i omsetningstallene for valutamarkedet.

Ifølge BIS hadde norske banker i april 2010 en markedsandel på 0,4 prosent av omsetningen i det globale valutamarkedet, mens norske kroner utgjorde 1,3 prosent av omsetningen. Dette er en nedgang fra henholdsvis 0,7 prosent og 2,1 prosent i april 2007.

Økt bruk av rentederivater

Mens fremtidige renteavtaler hadde en andel av omsetningen av rentederivater på 80,6 prosent i april 2007, så falt andelen til 29,9 prosent i april 2010. Samtidig har det vært en kraftig økning i handelen av rentebytteavtaler. Disse utgjorde 70 prosent av omsetningen i april 2010. Dette skyldes hovedsakelig økt handel av rentebytteavtaler mellom en rapportørbank og et heleid datterselskap. Ifølge BIS hadde norske banker i april 2010 en markedsandel på 0,4 prosent av omsetningen i det globale markedet for rentederivater, opp fra 0,3 prosent i april 2007.

Utfyllende informasjon:

Norsk undersøkelse (pdf, 226 kB)

Den internasjonale undersøkelsen i regi av BIS

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 1. september 2010 10:00