Norges Bank

Pressemelding

Norske 50-kronesedler trykt i utlandet settes i sirkulasjon

Etter at virksomheten i Norges Banks seddeltrykkeri ble avviklet sommeren 2007, produseres norske sedler av De La Rue International Limited i England og Oberthur Technologies i Frankrike. Om kort tid settes de første 50-kronesedlene trykt i utlandet i sirkulasjon.

- Sedlene er tilnærmet identiske med nåværende 50-kronesedler, opplyser direktør Trond Eklund i avdeling for kontante betalingsmidler. Den eneste forskjellen er at serienummeret på de nye sedlene har en bokstav foran nummeret.  

Denne endringen vil også gjelde for de andre valørene etter hvert som disse settes i sirkulasjon. Neste valør trykt i utlandet er 500-kroneseddelen. Den vil etter planen bli satt i sirkulasjon mot slutten av 2010.

Bokstav foran serienummeret

 

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 10. februar 2010 10:00