Norges Bank

Pressemelding

Endringer i retningslinjene for sikkerhet for lån i Norges Bank

Norges Banks hovedstyre har i dag besluttet å endre retningslinjene for sikkerhet for lån i Norges Bank. Endringene vil skje gradvis fra 1. juni 2010. Regelverket skal legge til rette for at bankene har tilstrekkelig låneadgang og samtidig begrense Norges Banks risiko.

- En viktig endring i retningslinjene er at Norges Bank fra februar 2012 ikke lenger vil akseptere verdipapirer utstedt av banker som sikkerhet for lån. Obligasjoner med fortrinnsrett vil fortsatt godtas, sier direktør Kristin Gulbrandsen i Norges Bank.

De vedtatte endringene i retningslinjene er identiske med forslaget som ble sendt på høring i brev av 22. oktober 2009 til Finansnæringens Hovedorganisasjon, Sparebankforeningen og Kredittilsynet.

Høring: Endringer i retningslinjene for sikkerhet for lån i Norges Bank, Norges Banks brev til Kredittilsynet 22. oktober 2009. Likelydende brev ble sendt Finansnæringens Hovedorganisasjon og Sparebankforeningen.

 

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 3. februar 2010 13:00