Norges Bank

Pressemelding

Minnemyntutgivelser i 2011

I 2011 vil Norges Bank utgi to sølvmynter og en sirkulasjonsmynt med spesialpreg.

  • En 10-krone sirkulasjonsmynt med spesialpreg utgis for å markere at det er 200 år siden etableringen av landets første universitet. Det er lagt vekt på at anledningen ikke er geografisk begrenset til Oslo, men at det er en markering av oppstarten av høyere utdanning og vitenskap i landet i bred forstand.
  • To jubileums- og minnemynter i sølv utgis for å markere idrettens sentrale rolle og betydning i Norge. Den ene mynten utgis i forbindelse med at Norges Idrettsforbund fyller 150 år. Den andre utgis i forbindelse med Ski-VM i Oslo for å markere skisportens spesielle stilling.

Tidspunkt for utgivelse av de enkelte myntene blir bestemt senere.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 10. mai 2010 10:00