Norges Bank

Pressemelding

Rekordhøy avkastning i tredje kvartal

Avkastningen for Statens pensjonsfond – Utland var 13,5 prosent (325 milliarder kroner) i tredje kvartal. Det er fondets beste kvartalsvise resultat noensinne, og skyldes sterk oppgang i de internasjonale aksjemarkedene og en normalisering av rentemarkedene.

– Trenden fra andre kvartal fortsatte inn i tredje kvartal med sterkt stigende markeder. Det har gitt en avkastning på 529 milliarder kroner hittil i år, sier Yngve Slyngstad, direktør for Norges Bank Investment Management (NBIM).

Avkastningen på fondets aksjeportefølje var 17,7 prosent i tredje kvartal, mens renteporteføljen steg med 7,2 prosent.

– Likviditeten i rentemarkedet var på unormalt lave nivåer ved inngangen til 2009, men har tatt seg opp. Det har gitt kursoppgang og mer normale prisnivåer i tredje kvartal. Denne utviklingen må forventes å bli mer moderat fremover, sier Slyngstad.

Avkastningen i tredje kvartal var 1,5 prosentpoeng høyere enn avkastningen i fondets referanseportefølje. Renteforvaltningen bidro med en meravkastning på 3,3 prosentpoeng, mens aksjeforvaltningens meravkastning var 0,2 prosentpoeng. Hittil i år er den samlede meravkastningen 3,4 prosentpoeng, mot en mindreavkastning på 3,4 prosentpoeng for hele 2008.

Markedsverdien av fondet økte med 163 milliarder kroner til 2 549 milliarder i tredje kvartal. Fondet ble tilført 49 milliarder kroner, på nivå med de foregående kvartalene, men betydelig mindre enn fjoråret. En sterkere krone reduserte fondets verdi med 211 milliarder kroner. Dette har ingen betydning for fondets internasjonale kjøpekraft.

Den sterke utviklingen i de internasjonale aksjemarkedene bidro til at fondets aksjeandel økte til 62 prosent ved utgangen av tredje kvartal.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 10. november 2009 10:00