Norges Bank

Pressemelding

Styringsrenten settes ned med 0,50 prosentenheter til 1,50 prosent

Norges Banks hovedstyre besluttet i dag å sette ned styringsrenten med 0,50 prosentenheter til 1,50 prosent med virkning fra 7. mai 2009.

 - Ny informasjon bekrefter at verdensøkonomien er inne i den dypeste lavkonjunkturen i etterkrigstiden. Om noe har utviklingen vært svakere enn ventet, men det er også enkelte tegn til lysning. For å dempe utslagene i norsk økonomi er det riktig å sette styringsrenten videre ned, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem.

Den dype lavkonjunkturen ute rammer norsk økonomi. Siden forrige rentemøte i mars har utviklingen vært om lag som ventet. Nedgangen i produksjonen fortsetter, og arbeidsledigheten stiger. Prisveksten avtar. Lavere prisstigning ute og lavere kapasitetsutnytting i norsk økonomi vil bidra til å dempe prisveksten ytterligere fremover.

- Vi setter renten lavt for å dempe nedgangen i aktiviteten og motvirke at inflasjonen kommer for langt ned, sier Gjedrem.

For mer informasjon viser vi til notatene ”Hovedstyrets begrunnelse for rentebeslutningen” som er vedlagt pressemeldingen.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 6. mai 2009 14:00