Norges Bank

Pressemelding

Styringsrenten økes til 1,50 prosent

Norges Banks hovedstyre besluttet i dag å øke styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 1,50 prosent.

- Prisveksten har  vært litt høyere enn ventet. Arbeidsledigheten er vesentlig mindre enn vi tidligere anslo. Verdensøkonomien er i en dyp lavkonjunktur, men det er tegn til ny vekst. Aktiviteten i norsk økonomi har tatt seg raskere opp enn ventet. I forrige møte vurderte hovedstyret å sette opp renten. Utviklingen tilsier at det er riktig å sette opp renten nå, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem.

Hovedstyrets strategi er at renten bør ligge i intervallet 1 ¼ til 2 ¼ prosent i tiden fram til neste pengepolitiske rapport legges fram 24. mars 2010, med mindre norsk økonomi blir utsatt for nye store forstyrrelser.

- Analysen i Pengepolitisk rapport 3/09 tilsier at styringsrenten deretter økes gradvis i tiden fremover, sier sentralbanksjef Gjedrem. 

For mer informasjon se ”Hovedstyrets begrunnelse for rentebeslutningen”.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 28. oktober 2009 14:00