Norges Bank

Pressemelding

Styringsrenten uendret på 1,25 prosent

Norges Banks hovedstyre besluttet i dag å holde styringsrenten uendret på 1,25 prosent.

- Prisveksten er nå i underkant av målet på 2,5 prosent.  Kronen har styrket seg.  Sammen med fortsatt lave importpriser vil det bidra til å holde prisveksten under målet det nærmeste året. Det er fortsatt en risiko for at veksten i verdensøkonomien kan forbli lav i en lengre periode. Styringsrenten i mange land er nær null, og markedsrentene ute har falt. Derfor er det nå riktig å holde styringsrenten uendret, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad. 

Her hjemme har økonomien klart seg bra gjennom finanskrisen.  Høy aktivitet i oljeindustrien har sammen med tiltakene i penge- og finanspolitikken bidratt til å holde etterspørselen etter varer og tjenester oppe. Sysselsettingen er stabil, og arbeidsledigheten ser ut til å bli vesentlig lavere enn ventet, til tross for nedgang i industri og bygg og anlegg.  –Vi har som et alternativ vurdert å øke renten ved dette møtet, sier Qvigstad.

For mer informasjon se ”Hovedstyrets begrunnelse for rentebeslutningen” .

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 23. september 2009 14:00