Norges Bank

Pressemelding

Høring om sikkerhet for lån i Norges Bank

Norges Bank har i dag sendt på høring planlagte endringer i retningslinjene for sikkerhet for lån i Norges Bank. Regelverket skal legge til rette for at bankene har tilstrekkelig låneadgang og samtidig begrense Norges Banks risiko.

- For å legge til rette for at bankene skulle kunne låne mer i Norges Bank lempet vi midlertidig på kravene til sikkerhet høsten 2008. Vi mener at forholdene nå ligger til rette for å trekke tilbake de midlertidige endringene, sier direktør Kristin Gulbrandsen i Norges Bank.

Den andre viktige endringen i retningslinjene er at Norges Bank fra februar 2012 ikke lenger vil akseptere verdipapirer utstedt av banker som sikkerhet for lån. Obligasjoner med fortrinnsrett vil fortsatt godtas.

Norges Bank ber om merknader fra Finansnæringens Hovedorganisasjon, Sparebankforeningen og Kredittilsynet innen 1. desember 2009.

Høring: Endringer i retningslinjene for sikkerhet for lån i Norges Bank, Norges Banks brev til Kredittilsynet 22. oktober 2009. Likelydende brev er sendt Finansnæringens Hovedorganisasjon og Sparebankforeningen.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 22. oktober 2009 08:00