Norges Bank

Pressemelding

Styringsrenten uendret på 1,25 prosent

Norges Banks hovedstyre besluttet i dag å holde styringsrenten uendret på 1,25 prosent.

-  Prisstigningen er om lag som ventet .  Den underliggende prisveksten er nær inflasjonsmålet på 2,5 prosent. Arbeidsledigheten har vært lavere enn anslått, og situasjonen i finansmarkedene har bedret seg. Det er likevel for tidlig å fastslå at konjunkturene har snudd. Samlet gir utviklingen ikke nå grunnlag for å endre renten, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem.

Den dype lavkonjunkturen ute påvirker norsk økonomi, men Norge har blitt mindre rammet enn mange andre land. Ute har fallet i aktiviteten i USA og Europa avtatt. Samtidig er det tegn til vekst i flere land. Men selv om situasjonen i verdensøkonomien nå ser ut til å stabilisere seg, har vi erfaring for at nye forstyrrelser raskt kan gi tilbakeslag.

 - Det ser ut til at produksjonen og sysselsettingen i Norge kan avta noe mindre enn vi har ventet. Nye tall kan endre bildet, men skulle denne utviklingen fortsette, kan det bli aktuelt å øke renten tidligere enn anslått i siste pengepolitiske rapport, sier Svein Gjedrem.

For mer informasjon viser vi til notatene ”Hovedstyrets begrunnelse for rentebeslutningen” .

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 12. august 2009 14:00