Norges Bank

Pressemelding

Motivet på Ole Bull-mynten er klart

I 2010 er det 200 år siden Ole Bull ble født. For å markere denne begivenheten vil Norges Bank utgi en 10-krone sirkulasjonsmynt med spesialpreg.

Det har vært avholdt en konkurranse om utformingen av myntens bakside, og seks kunstnere ble invitert til å delta. Vinnermotivet er utformet av billedhugger Wenche Gulbransen. Motivet er en sammensmelting av Ole Bulls portrett, deler av noteark og tekst til ”Seterjentens søndag” samt navn og årstall. Det kan bli gjort mindre justeringer i motivet før mynten settes i produksjon.  

Som forsidemotiv på mynten benyttes kongeportrettet av Harald V slik det har vært brukt på sirkulasjonsmynter med spesialpreg de senere år. Motivet er utformet av formgiver Ingrid Austlid Rise ved Det Norske Myntverket.

Norges Bank samarbeider med Ole Bull 2010, et prosjekt etablert av Kunstmuseene i Bergen, om utgivelsen av mynten. Stiftelsen Kunstmuseene i Bergen har fått delegert gjennomføringsoppgaven for jubileumsmarkeringen fra Bergen kommune.

Utgivelsen av 10-kronemynten er planlagt å skje i forbindelse med åpningen av jubileumsåret i februar 2010. Bilder av ferdig preget mynt vil da bli offentliggjort. 

Vinnermotiv:
minnemynt

 

 

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 11. november 2009 10:00