Norges Bank

Pressemelding

Vinje takker for seg

Har du en 50-kroneseddel med portrett av Aasmund O. Vinje? Over 1,7 millioner slike sedler er fortsatt i sirkulasjon. Fristen for innløsning er 28. januar 2008.

Norges Banks plikt til å innløse 50-kronesedler utgave VI (med portrett av Vinje og produsert i perioden 1984 – 1996), opphører 28. januar 2008.

Alle som ønsker å veksle inn slike sedler, oppfordres til å gjøre dette før fristen. Sedler kan veksles i Norges Banks hovedkontor i Oslo, ved Norges Banks depoter driftet av NOKAS i Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø eller hos banker som tilbyr denne tjenesten til sine kunder.

Norges Bank vil i tråd med tidligere praksis innløse seddelen i noen tid etter fristens utløp. Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Norges Bank på telefon 22 31 60 00 eller på www.norges-bank.no under ”Sedler og mynter”.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 3. januar 2008 10:00