Norges Bank

Pressemelding

Sentralbanker offentliggjør utvidede kredittavtaler med Federal Reserve

For å møte fortsatt uro i pengemarkedene, har sentralbanker i dag offentliggjort ytterligere koordinerte tiltak for å utvide betydelig tilgangen på dollar-likviditet. Sentralbanker fortsetter å samarbeide og er forberedt på å iverksette nødvendige tiltak dersom behovet oppstår.

Norges Banks tiltak

Norges Bank og Federal Reserve er blitt enige om å utvide den eksisterende kredittavtalen fra 5 milliarder dollar til 15 milliarder dollar. Skulle behovet oppstå, kan Norges Bank trekke på avtalen for å skaffe til veie dollar-likviditet i Norge. Den utvidede kredittavtalen utløper 30 april 2009. Åtte andre sentralbanker har også økt sine eksisterende kredittlinjer med Federal Reserve.

 - Denne utvidede avtalen gir Norges Bank ytterligere handlefrihet til å møte uro i finansmarkedene fram mot og over årsskiftet. Norges Bank følger markedsutviklingen nøye og vil løpende vurdere tiltak for å bidra til mer ordnede forhold i det norske pengemarkedet, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem.

Informasjon om tiltak tatt av andre sentralbanker

Informasjon om tiltak tatt av andre sentralbanker er tilgjengelig på følgende web-sider:
www.federalreserve.gov
www.ecb.int
www.boj.or.jp
www.bankofengland.co.uk
www.snb.ch
www.bankofcanada.ca
www.nationalbanken.dk
www.riksbanken.se
www.rba.gov.au

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 29. september 2008 16:00