Norges Bank

Pressemelding

Styringsrenten ned med 0,50 prosentenheter til 4,75 prosent

Norges Banks hovedstyre besluttet i dag å sette ned styringsrenten med 0,50 prosentenheter til 4,75 prosent med virkning fra 30. oktober 2008.

- Virkningene av finanskrisen vil mest sannsynlig bli større enn det kunne se ut til for bare kort tid siden. Avmattingen i norsk økonomi ser ut til å komme raskt og bli markert, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem.

Prisene har steget mye siden i fjor høst, men det er utsikter til at prisveksten kan bli lavere fremover. Prognosen for styringsrenten fremover er redusert. Hovedstyrets strategi er at styringsrenten bør ligge i intervallet 4 – 5 prosent i perioden fram til neste rapport legges fram 25. mars 2009, med mindre norsk økonomi blir utsatt for nye store forstyrrelser.

Kronekursen har svekket seg mye. Skulle kronen holde seg svak lenge, kan det bidra til at inflasjonen holder seg oppe. Norges Bank følger utviklingen i kronekursen nøye.

- Det er nå uvanlig stor usikkerhet om den økonomiske utviklingen fremover. En samlet vurdering av utsiktene og risikoen tilsier at det er riktig å senke styringsrenten med 0,50 prosentenheter nå. Det er lagt vekt på å fremskynde nedgangen i styringsrenten, slik at utlånsrentene til husholdninger og bedrifter etter hvert kan bli redusert. Vi har som et alternativ vurdert å sette renten ned med 0,25 prosentenheter, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem.

For mer informasjon viser vi til notatet ”Hovedstyrets begrunnelse for rentebeslutningen” som er vedlagt pressemeldingen.

 

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 29. oktober 2008 14:00