Norges Bank

Pressemelding

Styringsrenten uendret på 5,50 prosent

Norges Banks hovedstyre besluttet i dag å holde styringsrenten uendret på 5,50 prosent.

 - Inflasjonen har økt det siste halve året, og den underliggende prisstigningen er nå noe over 2,5 prosent, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem.

Det er fortsatt høy kapasitetsutnytting i norsk økonomi, men det er som ventet tegn til at veksten i økonomien dempes. Veksten i husholdningenes konsum har avtatt. Det settes i gang færre bygg. Utviklingen i verdensøkonomien spriker, men det er utsikter til lavere økonomisk vekst. Veksten i energi- og matvareprisene trekker inflasjonen opp i mange land, og renteforventningene ute har steget.

Strategien i Pengepolitisk rapport 1/08 er at styringsrenten bør ligge i intervallet 5 – 6 prosent i perioden fram til neste rapport legges fram 25. juni, med mindre norsk økonomi blir utsatt for uventet store forstyrrelser.

- Økningen i prisstigningen og utsikter til at inflasjonen kan tilta taler for at styringsrenten settes videre opp. Uroen i finansmarkedene, høye rentepåslag i pengemarkedet og usikkerhet om utviklingen ute gjør likevel at det samlet sett er riktig å holde renten uendret nå, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem.

For mer informasjon viser vi til notatet ”Hovedstyrets begrunnelse for rentebeslutningen” som er vedlagt pressemeldingen.

Figurer og bakgrunnsmateriale

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 28. mai 2008 14:00