Norges Bank

Pressemelding

Norges Banks kontakt med finansnæringen i forbindelse med krisepakken

Norges Bank fremmet 6. oktober forslag til Finansdepartementet om ordning med bytte av verdipapirer. Norges Bank har under arbeidet holdt møter med flere aktører i bank- og forsikringsbransjen.

Hensikten med møtene var å få oversikt over de konkrete årsakene til problemene og mulige løsninger på dem. På disse møtene har banker og forsikringsselskaper gitt Norges Bank fortrolig informasjon om sin finansielle stilling og sine disposisjoner i markedet. I drøftingene har Norges Bank stilt spørsmål og gitt informasjon på konfidensiell basis. Dialogen med aktørene var avgjørende for at Norges Bank kunne vurdere om eventuelle tiltak ville virke etter hensikten. Fortrolig informasjon ble ikke gitt til uvedkommende.

I tillegg til møtet mellom sentralbanksjefen og DnB NORs direktør Rune Bjerke 3. oktober som allerede er kjent for offentligheten, holdt Norges Bank følgende møter i forkant av redningspakken:

30.9: DnB NOR
30.9: Nordea
2.10: Vital
3.10: Storebrand
3.10: KLP
9.10: DnB NOR
10.10: Swedbank
10.10: Fokus Bank / Danske Bank (telefonmøte)
 

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 19. oktober 2008 15:00