Norges Bank

Pressemelding

Styringsrenten settes til 3,00 prosent

Norges Banks hovedstyre besluttet i dag å sette ned styringsrenten med 1,75 prosentenheter til 3,00 prosent med virkning fra 18. desember 2008. Hovedstyrets strategi er at renten bør ligge i intervallet 2 - 3 prosent fram til neste pengepolitiske rapport legges fram 25. mars 2009, med mindre norsk økonomi blir utsatt for nye, store forstyrrelser.

- Siden utgangen av oktober er utsiktene for veksten ute og hjemme betydelig svekket. Samtidig faller prisveksten mer enn ventet. En samlet vurdering tilsier at det er riktig å redusere styringsrenten mye denne gangen. Troverdigheten til inflasjonsmålet gjør det nå mulig å bruke pengepolitikken aktivt for å dempe utslagene av finanskrisen på norsk økonomi, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.

Verdensøkonomien er i en kraftig nedgangskonjunktur. Styringsrentene ute er satt vesentlig ned. Oljeprisen har falt videre. Også her hjemme ser veksten i økonomien ut til å bli markert lavere enn vi så for oss i oktober. Ny informasjon viser at bedrifter og virksomheter i Norges Banks regionale nettverk forventer fall i produksjonen og sysselsettingen de neste kvartalene.

Prisveksten er på vei ned. På den andre siden har kronekursen vært svakere enn ventet. Den lave verdien av kronen bidrar til å dempe utslagene på norsk økonomi av konjunkturnedgangen ute.

- Risikoen for en markert lavkonjunktur i norsk økonomi har økt. Samtidig er faren for at inflasjonen fremover skal bli for høy redusert. Både hensynet til å stabilisere inflasjonen rundt inflasjonsmålet og hensynet til å stabilisere utviklingen i produksjon og sysselsetting taler for at renten settes ned vesentlig, sier Qvigstad. 

For mer informasjon viser vi til notatene ”Hovedstyrets begrunnelse for rentebeslutningen”og ”Nye anslag for renten" (pdf) som er vedlagt pressemeldingen.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 17. desember 2008 14:00