Norges Bank

Pressemelding

Toårs F-lån rettet mot småbanker

Bankene vil bli tilbudt et F-lån i Norges Bank med to års løpetid. Lånet vil ha virkning fra midten av november 2008.

Finansdepartementet har i dag tilbudt bankene å bytte obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) mot statspapirer, se egen pressemelding på Finansdepartementets internettsider. Toårslånet som tilbys vil utfylle disse byttelånsavtalene og er særlig rettet inn mot å sikre mindre banker finansiering.

 - Samlet vil tiltakene lette finansieringen av bankenes virksomhet vesentlig, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem.
 
F-lån er lån med fast rente til markedsvilkår. De ytes til banker med virksomhet i Norge og gis mot sikkerhet i verdipapirer.

Maksimalt bud på toårslånet vil være 1 milliard kroner. Samtidig lettes kravene til bankenes sikkerhetsstillelse for lån i Norges Bank ved at kravet til minste utestående volum på 300 millioner kroner for verdipapirer utstedt i norske kroner, tas bort. Se rundskriv nr. 4/13.oktober 2008

Nærmere vilkår og tidspunkt for auksjoner og lån vil bli lagt ut på Norges Banks internettsider i nær fremtid.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Norges Bank Likviditet: 22 31 71 70

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 12. oktober 2008 17:00