Norges Bank

Pressemelding

Innløsning av sedler og mynter

Har du 100-kronesedler med portrett av Camilla Collett eller 1-kronemynter produsert før 1997? Nesten 300 000 slike sedler og ca 226 millioner slike mynter er fortsatt i sirkulasjon. Fristen for innløsning er 15. september 2008. 

- Sjekk skuffer og skap, oppfordrer direktør Trond Eklund i avdeling for kontante betalingsmidler. 100-kronesedler utgave VI (med portrett av Camilla Collett) ble utgitt fram til 1997, og Norges Banks plikt til å innløse disse sedlene opphører 15. september 2008. Det samme gjelder for alle 1-kronemynter som er eldre enn dagens utgave, dvs. alle 1-kronemynter som har vært utgitt mellom 1877 og 1996.

Alle som ønsker å veksle inn slike sedler og mynter, oppfordres til å gjøre dette før fristen. Sedler og mynter kan veksles i Norges Banks hovedkontor i Oslo, ved Norges Banks depoter driftet av NOKAS i Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø eller hos banker som tilbyr denne tjenesten til sine kunder.

Norges Bank vil i tråd med tidligere praksis være fleksibel og innløse slike sedler og mynter i en viss tid etter fristens utløp. Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Norges Bank på telefon 22 31 60 00 eller på våre internettsider under ”Sedler og mynter”. 

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 14. august 2008 10:00