Norges Bank

Pressemelding

F-lån med to års løpetid

Norges Bank vil tilby F-lån med to års løpetid i en auksjon.

Budfrist er 26. november kl. 12.00. F-lånet vil ha virkning fra 28. november 2008 til 29. november 2010. Norges Bank vil fastsette renten på F-lånet. Bankene kan maksimalt legge inn bud for 1 milliard kroner. Nærmere betingelser for auksjonen vil bli offentliggjort 25. november kl. 10.00.

Bankene må ha tilstrekkelig låneadgang i Norges Bank før F-lån tildeles. Bankene må pantsette ønsket beholdning så raskt som mulig etter at beskjed om godkjennelse av verdipapir (ISIN) er gitt.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 14. november 2008 17:30